Όλα είναι θέμα θέσης

Ο κάθε ακροατής, ανάλογα το μουσικό είδος που προτιμά, έχει και τη δική του... θέση.

BREAKING
 

Ο κάθε ακροατής, ανάλογα το μουσικό είδος που προτιμά, έχει και τη δική του... θέση.

Ο κάθε ακροατής, ανάλογα το μουσικό είδος που προτιμά, έχει και τη δική του... θέση. Ακόμα και στη μουσική ή, πιο σωστά, ειδικά στη μουσική. το κυριότερο είναι να παίρνεις θέση

BREAKING MUSIC