Η νέα λίστα της Kafka (listen)

Τα τραγούδια του Οκτωβρίου...

BREAKING
 

Τα τραγούδια του Οκτωβρίου...

I got an uncle and his name psycho
He had a dance and they scream «go psycho!»
He was cut like Bruce Lee but he didn't know karate
He came home bloody screaming «nobody can stop me»
Nobody can stop me, I'm the baddest survivor on this planet
[δύσκολος μήνας για τους Ζυγούς λένε οι γενεθλιολάγνοι]
-Kafka

BREAKING MUSIC