Συμφωνία της ΕΔΕΜ με YouTube και Apple για την καταβολή πνευματικών δικαιωμάτων

Είχε προηγηθεί η υπογραφή σύμβασης με τις μουσικές πλατφόρμες Spotify και Deezer

BREAKING
 

Είχε προηγηθεί η υπογραφή σύμβασης με τις μουσικές πλατφόρμες Spotify και Deezer

Η Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ, συνεχίζει τη διεύρυνση των πηγών εσόδων της και τη σύναψη επωφελών συνεργασιών, με στόχο τη μέγιστη προστασία του εκπροσωπούμενου μουσικού ρεπερτορίου της. 

Σε συνέχεια της υπογραφής σύμβασης με τις μουσικές πλατφόρμες Spotify και Deezer, δύο ακόμη σημαντικότατες συμφωνίες προστίθενται στις επιτυχίες του Οργανισμού. Μετά από πολύμηνες διαπραγματεύσεις, η ΕΔΕΜ υπέγραψε σύμβαση αδειοδότησης με το YouTube και την Apple για καταβολή πνευματικών δικαιωμάτων, αναφορικά με τις χρήσεις μουσικής μέσω των δύο κορυφαίων και ιδιαίτερα δημοφιλών μουσικών υπηρεσιών.

Αξίζει να επισημανθεί ότι η ΕΔΕΜ αδειοδοτεί απευθείας την Apple και το YouTube, όπως και όλες τις ψηφιακές μουσικές υπηρεσίες και όχι μέσω παρέμβασης τρίτου φορέα, γεγονός που της δίνει το στρατηγικό πλεονέκτημα να συμμετέχει στη διαμόρφωση των όρων της συμφωνίας προς όφελος των δικαιούχων της.

Μέσα από την απευθείας διαπραγμάτευση  και αδειοδότηση η ΕΔΕΜ ανταποκρίνεται με συνέπεια στον ρόλο της ως Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης στην εδαφική επικράτεια της Ελλάδας, ο οποίος διασφαλίζει τα συμφέροντα των δικαιούχων της και τον οποίο αναγνωρίζουν οι κορυφαίες μουσικές υπηρεσίες παγκοσμίως.

Ειδικότερα, η συμφωνία με την Apple αφορά την υπηρεσία καθοδικής μεταφόρτωσης (downloading) μουσικών έργων, μουσικών βίντεο, ringtones και συναυλιών (iTunes) καθώς επίσης και τη συνδρομητική streaming υπηρεσία Apple Music. Η σύμβαση άδειας χρήσης με την Apple για την Ελλάδα, ισχύει αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2018 και έχει διάρκεια μέχρι τις 31/12/2021, με δυνατότητα αυτόματης ανανέωσης για τις επόμενες περιόδους.

Η ιστορική συμφωνία της ΕΔΕΜ με το YouTube ολοκληρώθηκε μετά από πολύμηνες διαπραγματεύσεις, που είχαν ως σκοπό την επίτευξη ευνοϊκότερων όρων για τους δικαιούχους της ΕΔΕΜ. Η σύμβαση έχει περίοδο ισχύος από την 1η Ιουλίου 2020, για την εδαφική περιοχή της Ελλάδας και είναι σημαντικό να τονιστεί ότι καλύπτει αναδρομικά όλη την περίοδο λειτουργίας της ΕΔΕΜ αλλά και της ΕΥΕΔ.

Η ΕΔΕΜ μένοντας πιστή στις δεσμεύσεις της προς όλους τους δικαιούχους που εκπροσωπεί, προχωρά δυναμικά και σταθερά στην επίτευξη των στόχων της όπως  η  μεγιστοποίηση των εσόδων της, η αποτελεσματική προστασία του εκπροσωπούμενου μουσικού ρεπερτορίου της σε όλα τα σύγχρονα μέσα  και υπηρεσίες που κυριαρχούν σήμερα στη μουσική, καθώς και η υποστήριξη με κάθε τρόπο της μουσικής δημιουργίας και του πολιτισμού της χώρας μας.

BREAKING MUSIC