Με αφορμή τον J.J Cale

 
OPINIONS

Και με αφορμή ένα θέμα των New York Times...

Kafka

I am an animator and an illustrator who lives and works in Seattle, Washington. I create stories through hand-made images.
-Drew Christie

* και μπροστά σε κάποιες εικόνες δε μου περισσεύουν λόγια.

Αλλά μέρες που είναι, μια έμμεση πρόταση για το AnimaSyros της επόμενης χρονιάς.

Naturally, JJ Cale - A New York Times Op-Doc from Drew Christie on Vimeo.

OPINIONS